Coaching filozoficzny (I stopień)

Szerokie horyzonty - twarde kompetencje
Zarejestruj się systemie IRK
w

Coaching

Umiejętność prowadzenia sesji coachingowych, znajomość narzędzi pracy w coachingu, umiejętność pracy zgodnie ze standardami Izby Coachingu i International Coach Federation, rozróżnienie coachingu od terapii i innych form pomocy oraz umiejętność rozpoznania klienta od pacjenta.

Psychologia

Odczytywanie i rozumienie emocji, umiejętność pracy z emocjami, rozpoznawanie psychologicznych mechanizmów emocjonalno-motywacyjnych, rozumienie ludzkich zachowań i ich uwarunkowań, znajomość prawidłowości komunikacji interpersonalnej.

Filozofia

Znajomość praktycznych metod filozoficznych oraz różnych koncepcji filozoficznych wspierających pracę coacha, umiejętność formułowania odpowiedzi na krytykę, zdolność dobierania odpowiednich strategii argumentacyjnych, znajomość głównych kierunków i stanowisk współczesnej filozofii, poznanie zasad logicznego rozumowania.

Nasz zespół

Jesteśmy grupą twórczych otwartych ludzi, którzy lubią pracę ze studentami – uwielbiamy ożywione dyskusje na wszelkie tematy. Obca jest nam rutyna i posługiwanie się utartymi schematami – każdy z nas jest specjalistą w swojej dziedzinie z pokaźnym dorobkiem naukowym. Mamy szerokie kontakty z uczelniami z całego świata – organizujemy konferencje międzynarodowe i krajowe, które przyciągają wybitnych specjalistów z wszystkich stron globu. Działamy w międzynarodowych towarzystwach naukowych. Nieustannie dążymy do rozwoju i cieszą nas nowe wyzwania.

W co wierzymy?

Wierzymy w głęboką synergię metod coachingu z mądrością starożytnej, jak i współczesnej filozofii. Tam, gdzie kończy się coaching, filozofia wyciąga do nas rękę. Coaching zabiera nas do wyznaczonego celu, filozofia natomiast pozwala znaleźć odpowiedź na pytanie: co dalej? Biorąc z tych dwóch dziedzin to, co najlepsze zarówno w ich teoretycznym, jak i praktycznym wymiarze, otrzymujemy drogę do lepszego rozumienia innych, a przede wszystkim samego siebie.

Nasi studenci

Nasi studenci to inteligentni ludzie z pomysłami, którzy studiują ponieważ odnajdują w tym radość i poczucie sensu. Ludzie otwarci na innych, rozdyskutowani i pełni pasji, którzy wiedzą czego chcą i dokąd zmierzają. Angażują się w organizowanie konferencji i warsztatów, poszukując nowych rozwiązań, głodni wiedzy i zrozumienia. Nie zadowalają się banalnymi odpowiedziami, cenią profesjonalizm. Potrafią łączyć zaangażowanie w pracę naukową z aktywnością w czasie wolnym – pracują w Kołach Naukowych ale też organizują wycieczki górskie, spotkania integracyjne czy spływy kajakowe.

Co wyróżnia absolwenta Coachingu filozoficznego?

Coaching filozoficzny zapewnia nie tylko dostęp do szerokiej wiedzy, ale daje także możliwość skonfrontowania jej z rzeczywistością podczas szkoleń, warsztatów i treningów weryfikujących poznaną teorię w realnych sytuacjach. Absolwent tego kierunku będzie wyróżniał się przede wszystkim szeroką wiedzą praktyczną. Oznacza to, że będzie posiadał praktyczne umiejętności z zakresu coachingu, psychologii i filozofii, które pozwolą mu z łatwością poruszać się w życiu, zarówno prywatnym jak i zawodowym.

Nasza ekipa

Dr hab. Grzegorz "Franc" Francuz, prof. UO

Dr hab. Grzegorz "Franc" Francuz, prof. UO

Szef Katedry Filozofii

Dr hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek, prof. UO

Dr hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek, prof. UO

Prof. Adam Grobler

Prof. Adam Grobler

Prof. Henryk Benisz

Prof. Henryk Benisz

dr hab.Krzysztof Skowroński, prof. UO

dr hab.Krzysztof Skowroński, prof. UO

Dr hab. Anna Pietryga, prof. UO

Dr hab. Anna Pietryga, prof. UO

Dr Marcin Pietrzak

Dr Marcin Pietrzak

Koordynator kierunkowy

Dr Piotr Leśniak

Dr Piotr Leśniak