studia magisterskie

doradztwo filozoficzne z mentoringiem

profil praktyczny, II stopień, 2-letnie, stacjonarne.

Profil praktyczny oznacza mniej wykładów więcej warsztatów i ćwiczeń oraz praktyk studenckich

Profil praktyczny

Kierunek Doradztwo filozoficzne z mentoringiem o profilu praktycznym to nowa propozycja, skierowana dla osób zainteresowanych studiami, które nie są przeciążone oderwanymi od życia teoriami. Studiami, które uczą konkretnych umiejętności przydatnych na rynku pracy.

Nasza filozofia

Doradztwo filozoficzne to kierunek dla osób zainteresowanych filozofią w jej klasycznym rozumieniu – filozofią jako sztuką dobrej rozmowy i kształtowania siebie, własnego bytu. Filozofia pojmowana i nauczana tak, jak to miało miejsce w starożytnej Grecji, pozwala odkryć potencjał terapeutyczny rozmowy rozumianej jako dialog.

Co po studiach?

Absolwent Doradztwa filozoficznego z mentoringiem może znaleźć zatrudnienie jako: doradca filozoficzny, mentor, mediator, opiekun społeczny, trener rozwoju osobistego, edukator, doradca biznesowy, trener biznesu, coach, terapeuta filozoficzny

Dlaczego my?

Jesteśmy grupą wykładowców, która traktuje filozofię jako przygodę intelektualną, która prowadzić do lepszego życia. Żeby takiej filozofii nauczać, trzeba zbudować grupę przyjaciół dobrego życia, złożoną z ludzi, którzy chcą się nauczyć racjonalnie myśleć i skutecznie działać.