Filozofia (studia licencjackie)

Przygoda intelektualna Twojego życia!
Zarejestruj się systemie IRK

Racjonalność

Umiejętność prowadzenia sesji coachingowych, znajomość narzędzi pracy w coachingu, umiejętność pracy zgodnie ze standardami Izby Coachingu i International Coach Federation, rozróżnienie coachingu od terapii i innych form pomocy oraz umiejętność rozpoznania klienta od pacjenta.

Dociekliwość

Odczytywanie i rozumienie emocji, umiejętność pracy z emocjami, rozpoznawanie psychologicznych mechanizmów emocjonalno-motywacyjnych, rozumienie ludzkich zachowań i ich uwarunkowań, znajomość prawidłowości komunikacji interpersonalnej.

Otwartość

Znajomość praktycznych metod filozoficznych oraz różnych koncepcji filozoficznych wspierających pracę coacha, umiejętność formułowania odpowiedzi na krytykę, zdolność dobierania odpowiednich strategii argumentacyjnych, znajomość głównych kierunków i stanowisk współczesnej filozofii, poznanie zasad logicznego rozumowania.

Nasz zespół

Jesteśmy grupą zgranych i lubiących się filozofów. Do tradycji filozofii opolskiej należy bliska współpraca pomiędzy nauczycielami a studentami. Od lat staramy się wypracować metody nauczania, zgodnie z którymi wysiłek uczacego się i uczącego pobudzany jest przez ciekawość i żądze poznania, a nie lęk przed ocenianiem.

Dlaczego filozofia?

Studiowanie Filozofii jest dla tych, którym nie wystarczają obiegowe opinie i ekspertyzy naukowe. Jeśli jesteś zawsze głodny wiedzy i żadna z powszechnie akceptowanych odpowiedzi na twoje pytania cię nie zadowala, to nie masz innego wyjścia: Musisz studiować Filozofię. Jeżeli czujesz, że musisz filozofować, to rób to profesjonalnie – w oparciu o tradycję Zachodniej filozofii z uwzględnieniem jej najnowszych osiągnięć.  Damy ci taką możliwość w Opolu. 

Są na świecie lekarze, szewcy, prawnicy i poeci. Raz na jakiś czas rodzi się filozof. Jeżeli czujesz, że jesteś filozofem – czekamy na ciebie na Uniwersytecie Opolskim.  

 

Nasi studenci

Nasi studenci to zgrana ekipa złożona z ludzi o najróżniejszych zainteresowaniach. Łączy ich ciekawość świata i dociekliwość. Wszyscy oni czują potrzebę filozofowania i starają się ją realizować na zajęciach.

 Studiowanie Filozofii w Opolu zawsze było wielką przygodą. Z każdym kolejnym rokiem kadra i studenci zbliżają się do siebie, ażeby stworzyć to, co jest istotą nauczania uniwersyteckiego: wspólnotę badaczy.

Czekamy na ciebie w Opolu!

Studenci filozofii znakomicie radzą sobie na rynku pracy, bo chociaż nikt nie szuka ludzi na stanowiska filozofów jako takich, ale umiejętność argumentacji, wyszukiwania nieszablonowych rozwiązań oraz szybkiego uczenia się są przez pracodawców szczególnie cenione. Opuścisz mury naszej uczelni, jako wszechstronnie wykształcony humanista, gotowy na wszystkie wyzwania współczesności. Przemyśl to. Czekamy na ciebie w Instytucie Filozofii UO.

Nasza ekipa

Dr hab. Grzegorz "Franc" Francuz, prof. UO

Dr hab. Grzegorz "Franc" Francuz, prof. UO

Szef Katedry Filozofii

Dr hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek, prof. UO

Dr hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek, prof. UO

Prof. Adam Grobler

Prof. Adam Grobler

Dr hab. Robert Sochacki, prof. UO

Dr hab. Robert Sochacki, prof. UO

Dr hab. Stansław "Stan" Kijaczko

Dr hab. Stansław "Stan" Kijaczko

Living legend

Prof. Henryk Benisz

Prof. Henryk Benisz

Dr hab. Anna Pietryga, prof. UO

Dr hab. Anna Pietryga, prof. UO

Dr Marcin Pietrzak

Dr Marcin Pietrzak

Koordynator kierunkowy

Dr Piotr Leśniak

Dr Piotr Leśniak