Karty kompetencji na kierunku Filozofia

Karty-kompetencji-Stanisław-Kijaczko-Filozofia-współczesna-Filozofia

Karty-kompetencji-Robert-Sochacki-Sztuka-prowadzenia-sporów-Filozofia

Karty-kompetencji-Piotr-Lesniak-Problemy-filozofii-współczesnej-Coachong-filozoficzny

Karty-kompetencji-Robert-Sochacki-Logika-I-Filozofia

Karty-kompetencji-Piotr-Lesniak-Konwersatorium-specjalne-z-historii-filozofii-Coachong-filozoficzny

Karty-kompetencji-Piotr-Lesniak-Metody-nauczania-filozofii-i-etyki-Filozofia

Karty-kompetencji-Marcin-Pietrzak-Retoryka-Filozofia

Karty-kompetencji-Joachim-Piecuch-Filozofia-chrześcijańska-Filozofia

Karty-kompetencji-Marcin-Pietrzak-Historia-filozofii-od-Talesa-do-Ockhama-Filozofia

Karty-kompetencji-Marcin-Pietrzak-Metaetyka-Filozofia

Karty-kompetencji-Joachim-Piecuch-Wybrane-zagadnienia-filozofii-i-religii-Filozofia

Karty-kompetencji-Iwona-Alechnowicz-Skrzypek-Wprowadznia-filozofii-Filozofia

Karty-kompetencji-Iwona-Alechnowicz-Skrzypek-Etyka-pracownika-naukowego-Filozofia

Karty-kompetencji-Iwona-Alechnowicz-Skrzypek-Ontologia-Filozofia

Karty-kompetencji-Henryk-Benisz-Wykład-monograficzny-II-Filozofia

Karty-kompetencji-Henryk-Benisz-Przedmiot-do-wyboru-Filozofowanie-poza-dobrem-i-złem-Filozofia

Karty-kompetencji-Grzegorz-Francuz-Konwersatorium-specjalne-z-historii-filozofii-Filozofia

Karty-kompetencji-Artur-Machlarz-Warsztaty-z-prowadzenia-badań-naukowych-Filozofia

Karty-kompetencji-Artur-Machlarz-Wprowadzenie-do-filozofii-Filozofia

Karty-kompetencji-Artur-Machlarz-Logika-II-Filozofia

Karty-kompetencji-Artur-Machlarz-technologia-informacyjna-Filozofia

Karty-kompetencji-Agnieszka-Hensoldt-Metody-redagowania-tekstu-naukowego-Filozofia

Karty-kompetencji-Agnieszka-Hensoldt-Przedmiot-w-języku-obcym-Filozofia

Karty-kompetencji-Agnieszka-Hensoldt-Filozofia-współczesna-Filozofia Karty-kompetencji-Agnieszka-Hensoldt-Logika-I-Filozofia