Olimpiada filozoficzna

Jeśli interesujesz się filozofią, pociąga Cię intelektualna przygoda, wybierz i opracuj w formie pisemnej jeden z podanych tematów, a następnie złóż pracę dyrektorowi szkoły, opiekunowi lub sekretarzowi Komitetu Okręgowego Olimpiady w Opolu do dnia 30.11.2020 r. Praca pisemna nie powinna przekraczać objętości 20 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (papier A4, marginesy 2,5 cm, czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza).

Tematyka prac pisemnych: http://ptfilozofia.pl/program/

Terminarz XXXIII Olimpiady Filozoficznej:
30.11.2020 r. – termin składania prac etapu szkolnego
13.02.2021 r. – termin zawodów okręgowych
17.04.2021 r. – termin zawodów centralnych

Zainteresowanych uczniów zapraszamy na konsultacje (po wcześniejszym umówieniu się e-mailem) odbywające się w Katedrze Filozofii UO (ul. Katowicka 89, Collegium Civitas) w gabinecie 324.

Sekretarz Komitetu Okręgowego OF w Opolu
Jacek Kutkiewicz
e-mail: olimpiada.filozofia@gmail.com