Struktura Katedry Filozofii

Dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO – Kierownik Katedry Filozofii
Dr Marcin Pietrzak – Koordynator Wydziałowy na kierunkach Filozofii i Coaching Filozoficzny


Zakład logiki i teoria poznania

  1. prof. dr hab. Adam Grobler (kier.)
  2. dr hab. Robert Sochacki, prof. UO
  3. dr hab. Anna Pietryga
  4. dr Piotr Leśniak

Zakład ontologii i historii filozofii

  1. dr hab. Iwona Alechnowicz, prof. UO (kier.)
  2. prof. dr hab. Henryk Benisz

Zakład filozofii stosowanej

  1. dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO (kier.)
  2. dr hab. Stanisław Kijaczko
  3. dr hab. Krzysztof Skowroński
  4. dr Marcin Pietrzak